Aanpassing corona maatregelen per 11 oktober

Op 6 oktober is er kerkenraadsvergadering geweest.

Daarin is m.b.t. de coronamaatregelen een aantal besluiten genomen ten aanzien van de eredienst.

De stoelen komen weer in de gewone opstelling. We vragen u om wel rekening met elkaar te houden, in die zin dat iemand mag aangeven graag wat meer afstand te willen bewaren. Dan geven we elkaar de ruimte door een stoel vrij te laten.

Er mag op alle daartoe geëigende momenten in de liturgie weer door de gemeenten gezongen worden

Omdat de ventilatie een punt van zorg blijft (er wordt aan gewerkt) zal de kachel om 9.45 muur uitgezet worden. Als het koud is zullen dan de oliegevulde radiatoren weer aangezet worden.

De dienst wordt weer gewoon gebeamerd, er worden geen papieren liturgieën meer gemaakt. Wij vragen u om zoveel mogelijk weer uw eigen liedboek mee te brengen.

Het Avondmaal blijft zoals het nu is.

Voorbeden mogen met een briefje, telefonisch of e-mail aan de diaconie worden doorgegeven.

We gaan er vanuit dat u gevaccineerd bent dan wel negatief getest. We vertrouwen op ieders besef van verantwoordelijkheid!

Voor de goede orde : Men hoeft zich niet meer aan te melden voor het bezoeken van een dienst

Aanpassing corona maatregelen per 11 oktober