Dienst van Schrift en Tafel


  • Locatie
    De Ontmoetingskerk
    Julianastraat 12, 5554 JC Valkenswaard

  • Datum
    zondag 3 oktober 2021, 10:00 – 11:15 uur

Voorganger Ds. W. van de Wouw, Nuenen
Ouderling Hr. H. Luijmes
Organist Mw. R. van Veen
Collecten Diaconie en Kerk en Israël

Denkt u aan de houdbare boodschappen voor de boodschappenmand/ voedselbank?

De kerkdiensten worden gehouden binnen de richtlijnen van het RIVM en het protocol van de Protestantse Kerk Nederland. Voor elke kerkdienst moeten kerkgangers zich aanmelden. Dit kan op woensdag tot en met vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur via telefoonnummer 06-51472395 van Marga Dijkstra en via e-mail m.dijkstrabron@telfort.nl.

NB: Als u zich niet aanmeldt is de kans aanwezig dat toegang wordt geweigerd.

Besloten is de gemeente zang weer langzaam op te starten. Dit betekent dat wij op drie momenten van de dienst één couplet kunnen meezingen. Aan het begin, midden en einde van de dienst. Dit met de maximale ventilatie die in dit kerkgebouw mogelijk is.

Na afloop van de dienst is er buiten koffiedrinken met 1,5m afstand bij droog weer.

De diensten worden online uitgezonden. Via deze link kunt u de dienst volgen.

Als u de kerkdiensten online beluistert en u wilt bijdragen aan de collecten, dan kunt u een bedrag overmaken op rekening NL73 RABO 01729 03181 tnv Protestantse Gemeente Valkenswaard met vermelding van datum en doel.

Dienst van Schrift en Tafel