Oecumenische dienst


  • Locatie
    Nicolaas Kerk
    Markt 53, 5554 CA Valkenswaard

  • Datum
    zondag 16 januari 2022, 09:30 – 10:45 uur

Op zondag 16 januari is er in het kader van de Week van gebed voor eenheid van christenen om 9.30 uur een oecumenische viering in de Nicolaaskerk. Het materiaal voor 2022 is voorbereid door de Raad van Kerken in het Midden-Oosten. De keuze van de teksten is geïnspireerd op het bezoek van de wijzen aan de pasgeboren koning, zoals beschreven in Matteüs 2 vers 1-12, met name vers 2: ‘Wij hebben zijn ster zien opgaan en zijn gekomen om Hem te aanbidden.’

Voor deze viering moet u zich van tevoren telefonisch aanmelden via het parochiecentrum. Dat kan van maandag t/m donderdag tussen 9:00- 12:00 uur op 040-2017574. Dit nummer zullen we ook op onze site vermelden. Omdat we nu nog niet weten wat de overheid op 14 januari zal beslissen vragen we u om vanaf de persconferentie uw mail in de gaten te houden. Mocht de viering onverhoopt niet doorgaan, dan melden we u dat zo snel mogelijk via de mail en de website.

Oecumenische dienst