Kerkdiensten tot in ieder geval 2 maart alleen online te volgen

Beste gemeenteleden,

Zoals u 14 januari in Trouw heeft kunnen lezen heeft het landelijk kerkbestuur van de PKN het advies gegeven helemaal niet meer te zingen in de kerk. Dit advies geldt tot het einde van de lockdown.

Aanleiding voor dit advies was de persconferentie van afgelopen dinsdag waarin gewaarschuwd werd voor de Engelse, zeer besmettelijke variant van
het Covid-virus dat in Nederland opduikt. Maar ook de besmettingen in Biddinghuizen speelden mee.

Als kerkenraad  hebben wij naar aanleiding van het advies besloten tot het einde van de lockdown, geen fysieke kerkdiensten te houden. Wij realiseren ons dat dit een pijnlijk besluit is, maar gezien de huidige situatie het meest verstandige.

Via de mail en website houden wij u van de situatie op de hoogte

Met een vriendelijke groet,
Henk Luijmes, voorzitter

Voor de zondagen tot 2 maart zullen de diensten online doorgaan met de predikanten volgens onderstaand overzicht. Via deze link kunt u de dienst volgen.

Kerkdiensten tot in ieder geval 2 maart alleen online te volgen