Najaarsactie Diaconie

Beste gemeenteleden,

Afgelopen zondag, 30 oktober, is in de kerk afgekondigd dat de Diaconie, wegens onvoldoende aanbod en menskracht, tot haar spijt heeft besloten om de geplande Najaarsmarkt niet te laten doorgaan. De opbrengst van deze markt zou ten goede komen aan instellingen die in deze moeilijke tijd mensen willen helpen om beter rond te komen; denk daarbij bijv. aan de Boodschappenmand.

Toch wil de Diaconie niet achterblijven om steun te bieden aan deze instellingen en opent een inzamelingsactie via haar bankrekening. Daarbij is bedacht dat de meeste huishoudens deze en de volgende maand een vast bedrag ontvangen als compensatie voor de gestegen kosten van energie, ongeacht of de bewoners dit jaar al worden getroffen door een stijging.

De Diaconie roept u op om deze actie een goed hart toe te dragen door een milde gift te storten op bankrekening NL61 RABO 0145 2355 05 ten name van Diaconie Protestantse Gemeente Valkenswaard onder vermelding van “Najaarsactie”.

Wij danken u van harte voor uw belangstelling.

Namens de Diaconale werkgroep,
Annie Alkema-Jansen, diaken

Najaarsactie Diaconie