Project Kerk te Jaffna, Sri Lanka

Op zondag  13 juni hebben we gezamenlijk met alle Kempen gemeenten gecollecteerd voor de bouw van een kerkgebouw in Jaffna; Sri Lanka. Daarbij heeft de diaconie € 1000 gedoneerd. Het project is onder onze aandacht gebracht door onze gemeenteleden Sothy en Sugasine Param  die in Jaffna hebben gewoond. De gemeente van de Trumpet Sound Full Gospel Church, die uit 96 gelovigen bestaat, hebben hun erediensten tijdelijk in een gehuurde ruimte kunnen houden maar zijn om politieke redenen daaruit weg moeten gaan. In 2018 hebben ze een stukje grond kunnen kopen en is met de bouw van een kerkje begonnen.

De diaconie heeft direct contact met pastor Samuel Vijayakumar, het kerkbestuur en de vader van Sugasine. De voortgang van de bouw wordt o.a. met foto’s gecommuniceerd. De inschatting voor de totale bouwkosten is  € 12.500 en tot nu toe hebben ze  € 7.500 bij elkaar gesprokkeld (incl. onze bijdragen). Momenteel is het geld op en de bouw ligt weer stil.

De Kerkenraad heeft in juni besloten om dit overzichtelijke project te adopteren zodat wij direct onze broeders en zusters in Sri Lanka kunnen helpen om hen een plaats voor hun erediensten te geven. Het zou mooi zijn als wij als totale gemeente ons betrokken voelen door naast financiële steun d.m.v. collecten en giften wij ook een vriendschapsband kunnen opbouwen door bijvoorbeeld het elkaar sturen van kaarten op hoogtij dagen.

Piet Boone en Mar D – Bron

Project Kerk te Jaffna, Sri Lanka