Aanpassingen Corona maatregelen update 25 Februari 2022

Update 25 Februari 2022

Vrijdag 25 februari komt er een einde aan de laatste corona-maatregelen. De PKN hebben de adviezen aan de gemeenten daarom aangepast. De kerkenraad heeft besloten om vanaf volgende week zondag, 27 februari ook in onze kerk alle beperkende maatregelen op te heffen. Wel blijven de algemene richtlijnen van kracht, zoals handen desinfecteren bij binnenkomst en thuisblijven bij klachten.

Voor wie toch voorzichtigheidshalve graag wat afstand wil houden liggen er vanaf volgende week ‘handjes’ bij de ingang, die men op de stoel naast zich kan neerleggen. Daarmee kunt u vragen om wat extra afstand. We kunnen vanaf volgende week ook weer gewoon zingen en koffiedrinken na de dienst.

Update 18 Januari 2022


Beste gemeenteleden,

Tijdens de persconferentie van vrijdag 14 januari 2022 zijn de corona maatregelen weer wat versoepeld.

In een extra (digitale) kerkenraad van 18 januari 2022 zijn de versoepelingen besproken 

en is besloten dat er, in navolging van het advies van de PKN, met ingang van zondag 23 januari 2022 weer fysieke kerkdiensten mogelijk zijn.

Wij zijn blij dat dit weer kan, maar blijven voorzichtig.

Daarom gelden de navolgende voorzorgsmaatregelen:

 • Bij klachten blijft u thuis
 • Bij binnenkomst uw handen desinfecteren
 • Bij verplaatsingen draagt u een mondkapje
 • Wij zitten op 1,5 meter van elkaar
 • Wij zingen nog niet, de zang wordt verzorgd door voorzangers
 • De komende periode drinken wij nog geen koffie/thee na de dienst 

Wanneer u het nog niet prettig vindt de diensten fysiek bij te wonen, dan blijft de mogelijkheid de diensten via de livestream te volgen

via https://www.youtube.com/channel/UCxcSgOjUNz6kom7Yh7biSjA

De aangekondigde versoepelingen maken het ook weer mogelijk de overige activiteiten binnen de kerk op te starten.

Wij hopen dat dit een opmaat is naar verdere versoepelingen.

Wanneer die mogelijk zijn informeren wij u zo snel mogelijk via de mail of website Nieuws – Protestantse Gemeente Valkenswaard (pgvalkenswaard.nl)

Met een vriendelijke groet 

namens de kerkenraad,

Henk Luijmes (Voorzitter)


Update 21 December 2021

Beste gemeenteleden,

In vervolg op het bericht van afgelopen zaterdag 18 december j.l. willen wij het volgende mededelen.

De kerkenraad heeft dinsdag 21 december 2021 in een extra digitale vergadering een besluit genomen hoe de diensten van 1e kerstdag, (zondag 26 december geen dienst) zondag 2 januari en zondag 9 januari 2022 zullen worden ingevuld.

In navolging van het advies van de PKN zullen er geen fysieke diensten gehouden worden. 

U wordt van harte uitgenodigd de betreffende diensten digitaal mee te vieren.

De diensten worden live geregistreerd en zijn te volgen via de livestream: https://www.youtube.com/channel/UCxcSgOjUNz6kom7Yh7biSjA

Tot en met vrijdag 14 januari 2022 zullen ook alle overige activiteiten in de Ontmoetingskerk komen te vervallen.   

Wij hopen dat na de persconferentie van 14 januari 2022 er weer meer mogelijk zal zijn.

Wij houden u hiervan op de hoogte.

Voor nu wensen wij u fijne feestdagen en gezond 2022.

Houd moed, houd vol en kijk om naar elkaar.

Groet, 

Namens de kerkenraad.

Henk Luijmes (Voorzitter).

 • update 12 November 2021
 • In verband met de weer aangescherpte coronamaatregelen heeft de kerkenraad in de vergadering van 3 november besloten:
  • de jaarlijkse najaarsmarkt niet te laten doorgaan
  • ook dit jaar geen adventsmaaltijd te organiseren
  • de aangekondigde levende adventskalender evenals verleden jaar te organiseren in de kerkgebouwen en niet bij mensen thuis.

Naar aanleiding van de aangescherpte coronamaatregelen van 12 november 2021 heeft de
kerkenraad besloten om per direct:

 • De stoelen in de kerkzaal weer op 1,5 meter te zetten, u hoeft zich niet aan te melden
 • De komende weken geen koffie/thee te drinken na de dienst 
 • Mondkapjes te gebruiken bij verplaatsingen
 • Geen avondmaal vieren
 • Geen gemeentezang te hebben, maar de zang wordt verzorgd door voorzangers.

Aanpassingen Corona maatregelen update 25 Februari 2022