Vriendschap met Kiskunhalas

Sinds het najaar van 1990 bestaat er een relatie tussen de Protestantse Gemeente van Valkenswaard en de Református Egyház in Kiskunhalas, Hongarije.
De werkgroep Hongarije heeft namens onze kerk sinds oktober 1990 contact met de ‘Református’ Kerk te Kiskunhalas in Hongarije. Kiskunhalas is een provincieplaats met zo’n 32.000 inwoners. Er is enige industrie en veel landbouw. Deze plaats ligt ongeveer 150 km ten zuid-oosten van Budapest, tussen de rivieren de Donau (Duna) en de Tisza, 40 km van de grens van Servië.
Het doel van dit contact is een partnerschap te onderhouden. Dit wordt bereikt door het uitwisselen van ervaringen – in de breedste zin van het woord – tussen de leden van de Protestantse Gemeente Valkenswaard en de leden van de “Magyarországi Református Egyház” te Kiskunhalas in Hongarije tot opbouw van Gods Koninkrijk.

Op één van de pagina’s kunt u lezen hoe het begon…

Op een andere pagina vertellen over een reis naar Kiskunlaas.

Juist de persoonlijke contacten, tussen de gemeenten en van mens tot mens, zijn zeer waardevol en wij hopen dat u op deze pagina’s daarvan een impressie zult krijgen.

Voor meer inlichtingen: Henk Tiemens, Dommelen, tel. 040 2014 882, e-mailadres: henktiemens@onsbrabantnet.nl

Boekenfonds voor Kiskunhalas

Ook dit jaar willen wij u benaderen voor een bijdrage voor het Boekenfonds van het Gymnasium Áron Szilády in Kiskunhalas.

Al meer dan 20 jaar steunen wij het boekenfonds van dit gymnasium met een bedrag van circa € 500. Wij hopen dit komende zomer weer persoonlijk te overhandigen in Kiskunhalas.

Uit dit fonds worden leermiddelen en maaltijden voor kinderen van met name vluchtelingen uit de omringende landen betaald. De steun aan het boekenfonds wordt zeer gewaardeerd en is een grote hulp voor de school.

Daarom ons vriendelijke verzoek om een bijdrage te storten op de rekening van de Hongarije werkgroep; IBAN: NL78 INGB 0003 0130 85 t.n.v. Protestantse Gemeente Valkenswaard, onder vermelding van Boekenfonds.