INZICHT


Inzicht is de naam van ons kerkblad dat zeven keer per jaar in gedrukte vorm verschijnt en aan alle kerkleden wordt bezorgd. Hierin vindt u informatie over het reilen en zeilen in onze eigen gemeente, praktische zaken , informatie ‘Bij de diensten’ en andere activiteiten van onze predikant en wetenswaardigheden in breder Kempenverband. De predikanten uit de Kempen verzorgen wisselend het hoofdartikel. Ook ingezonden stukken zijn welkom bij de redactie inzicht@pgvalkenswaard.nl

Kerkblad word rondgebracht aan alle kerkleden. Hieronder het rooster voor de kopij voor 2023

NummerInleveren kopijVerschijningdatum
112 januari 202328 januari 2023
22 maart 202318 maart 2023
320 april 20236 mei 2023
48 juni 202324 juni 2023
517 augustus 20232 september 2023
65 oktober 202321 oktober 2023
723 november 20239 december 2023