Contact

Ontmoetingskerk, Protestantse Gemeente Valkenswaard

Adres van de kerk Julianastraat 12,  5554 JC, Valkenswaard

Predikant Ds. M.J. Kreeft 0497 512 245
E-mail: predikant@pgvalkenswaard.nl
bereikbaar maandagmiddag – dinsdag – woensdag

Kerkenraad, voorzitter Hr. H. Luijmes 0495 591 405
E-mail: h.luijmes@onsmail.nl

Kerkenraad, scriba Mw. M.C. Staas 040 204 1927
E-mail: scriba@pgvalkenswaard.nl

Coördinatie kostersgroep Hr. E. van der Wal 06 5314 0569
Kerkakkerstraat 19A, 5551 TC Valkenswaard

Ledenadministratie Hr. S.T. de Zwart 040 204 6109
E-mail: dezwart.st@gmail.com

Taakgroep Diaconaat Mw A. Alkema 040 750 5743 / 06 31288 516
E-mail: diaconie@pgvalkenswaard.nl

College van kerkrentmeesters Hr. H. Tiemens 040 201 4882
E-mail: kerkrentmeesters@pgvalkenswaard.nl

Vervoer naar de kerk Mw. M.J. Luijmes 0495 591 405
E-mail: m.j.luijmes@onsmail.nl

Werkgroep Eredienst Ds. Marie-Jantien Kreeft 0497 512 245 (aanspreekpunt)
E-mail: predikant@pgvalkenswaard.nl

Preekvoorziening Hr. J. Veltkamp Tel. 040 204 4403
E-mail: jveltkamp@onsbrabantnet.nl

Lichtvieringen Ds. Ton van Andel
E-mail: lichtvieringenvalkenswaard@pgvalkenswaard.nl

Oecumenische vieringen Mw. M.C. Staas 040 204 1927
E-mail: scriba@pgvalkenswaard.nl

Redactie Inzicht
E-mail: inzicht@pgvalkenswaard.nl

Inloophuis Hennie Berendsen 040 201 8348