Ons verhaal

Visie op gemeente zijn

De mensen van de protestantse kerk van Valkenswaard willen een open, gastvrije kerkelijke gemeenschap vormen. We zoeken samenwerking met andere kerken (oecumene) en zijn maatschappelijk betrokken. Met ons gebouw in het centrum van Valkenswaard willen we een kerk van en voor het dorp zijn. Een plek waar ieder die gelooft en/of zoekt naar zingeving zich thuis kan voelen. Actief en creatief, met hoofd en hart en handen leggen we verbindingen tussen ons geloof en het leven van alledag.

Onze gezamenlijke drijfveer is het woord van God zoals we dat lezen in de Bijbel en zoals we dat beleven in ons dagelijks leven. Vanuit dit woord doen we ons werk en willen we bijdragen aan het welzijn en behoud van de wereld, zowel dichtbij als ver weg, voor individuen en groepen mensen. We handelen en vieren vanuit de Protestantse traditie waarbij we rekening houden met verschillen in mensen en opvattingen.
De Protestantse kerk van Valkenswaard voelt zich daarbij onderdeel van een grotere gemeenschap.

We willen inhoud geven aan ons geloofsleven door, zichtbaar met vreugde, functies en taken in de samenleving te vervullen. Als missionaire gemeente zijn we actief betrokken bij diverse projecten gericht op het helpen van mensen die buiten de sociale vangnetten vallen of anderszins behoefte hebben aan hulp of ondersteuning en voelen we ons ook geroepen om aandacht te hebben voor de nood in de wereld.

De visie van de leden van de Ontmoetingskerk is samen te vatten in de woorden: Ontmoeten, Inspiratie en Verbinding. Als Christenen willen we graag de ander, onszelf en God ontmoeten en telkens opnieuw onze geloofsinspiratie verbinden met onze dagelijkse wereld en werkelijkheid.

Elke zondag om 10 uur is er een kerkdienst in ons gebouw aan de Julianastraat en elke dinsdagmorgen tussen 10 en 12 uur is de kerk open en is iedereen welkom voor een kopje koffie, een gesprek met de predikant of een moment van bezinning. Loop gerust eens binnen!