Gemeenteberaad Zondag 4 September

Na de dienstvan zondag 4 September is er na de dienst een gemeenteberaad om samen na te denken over de toekomst van onze kerk. Hoe gaan we verder? Wat voor soort gemeente willen we zijn, naar binnen gericht of naar buiten toe ? Wij nodigen u van harte uit voor dit beraad, ook als u…

8 Maart 20:00 uur – Informatie avond Schuldhulpmaatjes

Stichting SchuldHulpMaatjes Valkenswaard zoekt nieuwe maatjesIn Nederland heeft 1 op de 5 huishoudens financiële problemen. Ook inValkenswaard. De rekeningen stapelen zich op, mensen weten niet hoe ze nogmoeten rondkomen en zien er tegenop om de post open te maken. Uit schaamtezoeken veel mensen (te) laat hulp. Corona heeft de situatie er niet beter opgemaakt, zegt…

Aanpassingen Corona maatregelen update 25 Februari 2022

Aanpassingen Corona maatregelen update 25 Februari 2022

Update 25 Februari 2022 Vrijdag 25 februari komt er een einde aan de laatste corona-maatregelen. De PKN hebben de adviezen aan de gemeenten daarom aangepast. De kerkenraad heeft besloten om vanaf volgende week zondag, 27 februari ook in onze kerk alle beperkende maatregelen op te heffen. Wel blijven de algemene richtlijnen van kracht, zoals handen…