Kunst in de kerk

Wandkleed Gerda Smeenk

De gemeente maakt deel uit van de Protestantse Kerk in Nederland. Deze kerk is in 2004 ontstaan uit de vereniging van de Nederlands Hervormde Kerk, de Gereformeerde Kerken in Nederland en de Evangelisch-Lutherse Kerk in het Koninkrijk der Nederlanden. Het logo dat de nieuwe kerk voert is in quiltwerk door ons gemeentelid Gerda Smeenk uitgevoerd. Na de verbouwing in 2019 heeft dit wandkleed nog geen nieuwe plaats.

Wandkleed Marjo Aten

In Ontmoetingsruimte hangt een wandkleed, eveneens als quilt uitgevoerd, van Marjo Aten. Het dateert uit 1991 en heeft als titel Remény (Hongaars voor Hoop). In dit wandkleed wordt verwezen naar de verschillende thema’s in het Conciliair proces: Gerechtigheid, Vrede en Heelheid van de schepping.
In dit proces, dat met de Eerste Europese Oecumenische Assemblee in Bazel (1989) een hoogtepunt bereikte in Europa, werd het de kerken onontkoombaar duidelijk dat er een diepe samenhang is tussen het streven naar gerechtigheid, het werken aan vrede en het streven naar heelheid van de schepping.
De landelijke Kerkendagen van 1989 en 1992, en de daaraan voorafgaande voorbereidingsfasen, hebben dat proces sterk bevorderd.