Samenwerking in de Kempen

In de Kempen is binnen de Protestantse Kerk een groeiende samenwerking te constateren tussen zes gemeenten. Er is een gezamenlijke website, die momenteel een platform biedt voor het beroepingswerk.

Naast de Protestantse kerk van Valkenswaard, zijn de vijf andere gemeenten:
» Bergeijk
» Bladel
» Hoogeloon-Eersel
» Veldhoven
» Waalre

De ontwikkelingen in de samenwerking tussen de zes Kempengemeenten hebben geleid tot een stroom van vergaderingen en een aantal gemeenschappelijke verklaringen.

Uitgangspunt is het Visiedocument voorzitters maart 2015.

De verslagen van het voorzittersoverleg vanaf 2018 kunt u hier lezen.