Kerkdiensten

Zondagse Kerkdiensten

 • De reguliere kerkdiensten beginnen om 10 uur en er zijn, naast de eigen predikant die drie zondagen per twee maanden voorgaat, op andere zondagen verschillende gastvoorgangers.
 • Zo mogelijk wordt het oecumenisch leesrooster van De Eerste Dag gevolgd.
 • De diensten worden muzikaal begeleid op orgel en vleugel.
 • Er is een groep lectoren die de lezingen verzorgt.
 • Na afloop van elke dienst is iedereen welkom in de ontmoetingsruimte om na te praten bij een kopje koffie of thee.
 • Eens in de maand vieren we een dienst van Schrift en Tafel
 • Tijdens Advent en in de Veertig Dagentijd wordt er door een kleine werkgroep een liturgisch bloemstuk verzorgd dat aansluit bij de bijbel lezingen in die periode.
 • Sinds Corona worden onze kerkdiensten gestreamd zodat ze ook thuis kunnen worden meebeleefd, of later via internet.

Bijzondere diensten

 • Doopdiensten, huwelijksdiensten en uitvaartdiensten zijn bijzondere diensten waarbij een aparte liturgie wordt gevolgd.
 • Een paar keer per jaar is er een dialoogdienst. Dat betekent dat we onderling met elkaar in gesprek gaan over een bijbels thema en een paar gespreksvragen na een inleiding van de predikant.
 • Op de zondag dichtbij Allerheiligen ( 2 november ) gedenken we diegenen die ons in het afgelopen jaar ontvallen zijn en worden hun namen genoemd in de dienst. Ook wordt voor hen een kaars aangestoken, zo mogelijk door de nabestaanden die voor deze bijzondere dienst worden uitgenodigd.

Oecumenische vieringen

 • Lichtvieringen
  Zes meditatieve vieringen tijdens de wintermaanden op zondagavond om 19.15 uur, met zang, gebed, stilte en inspirerende teksten.

  Achtergrondinformatie
 • Ieder jaar bereidt een groepje mensen vanuit verschillende achtergronden deze vieringen voor. Zij worden geïnspireerd door de meditatieve vieringen uit Taizé, een oecumenisch klooster in Frankrijk waar jaarlijks vele duizenden jongeren naar toe trekken. Kenmerkend daar zijn de herhaling van korte eenvoudige liederen, de zeven minuten stilte en het lichtaltaar met de vele kaarsjes als verwijzing dat bij God het Licht de duisternis overwint.
  De voorbereidingsgroep heeft een eigen kleur en invulling aan deze lichtvieringen gegeven, waarbij het aansteken van de zeven regenboogkaarsen een steeds terugkerend ritueel is. Daarnaast zijn er tekstimpulsen, meditatie momenten en liederen die over het algemeen gemakkelijk mee te zingen zijn. We sluiten meestal af met een aantal persoonlijke voorbeden, waarbij ieder die dat wil een kaars kan aansteken.
  Tijdens elke viering, die ongeveer 45 minuten duurt, is aandacht en stilte essentieel. Na afloop is er gelegenheid om een kopje koffie of thee te drinken.
  Deze vieringen staan onder verantwoordelijkheid van de Raad van Kerken Valkenswaard.

  Data Lichtvieringen
  Staat in de agenda

  Aanvang van de vieringen: 19.15 uur
  Na afloop is er gelegenheid om een kopje koffie of thee te drinken.