Kerkdiensten

Zondagse Kerkdiensten

 • Preek:
 • Lectoren: in onze diensten worden de lezingen verzorgd door een aantal lectoren. Deze lectoren worden van tevoren getraind door een professional.
 • Liturgisch bloemstuk: in onze gemeente is een kleine werkgroep die voor een aantal diensten een speciaal liturgisch bloemstuk maakt, met name tijdens hoogtijperioden en -dagen: Advent en Kerst, 40-dagentijd en Pasen, Hemelvaart en Pinksteren en de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Aan het begin van de dienst geeft een van de makers een toelichting over het bloemstuk.

Bijzondere diensten

 • Doop, huwelijk en overlijden zijn bijzondere diensten, waarvoor een aparte liturgie gevolgd wordt.
 • De laatste zondag van het kerkelijk jaar wordt in onze gemeente ook op een bijzondere manier gevierd. De nabestaanden van iedereen die in de loop van het kerkelijk jaar zijn overleden, worden voor deze dienst uitgenodigd. Tijdens de dienst worden alle namen genoemd en wordt er voor iedereen een lichtje ontstoken. In de kerk ligt een gedachtenisboek, waarin de namen worden opgenomen.
 • In september sluit onze gemeente zich aan bij het initiatief van de landelijke kerk van de kerkproeverij, een speciale dienst op de startzondag. Elk jaar wordt hiervoor een thema aangereikt door de PKN. Meer hierover kunt u lezen op de site van de PKN.

Oecumenische vieringen

 • Lichtvieringen
  Zes meditatieve vieringen tijdens de wintermaanden op zondagavond om 19.15 uur, met zang, gebed, stilte en inspirerende teksten.

  Achtergrondinformatie
  Ieder jaar bereidt een groepje mensen vanuit verschillende achtergronden deze vieringen voor. Zij worden geïnspireerd door de meditatieve vieringen uit Taizé, een oecumenisch klooster in Frankrijk waar jaarlijks vele duizenden jongeren naar toe trekken. Kenmerkend daar zijn de herhaling van korte eenvoudige liederen, de zeven minuten stilte en het lichtaltaar met de vele kaarsjes als verwijzing dat bij God het Licht de duisternis overwint.
  De voorbereidingsgroep heeft een eigen kleur en invulling aan deze lichtvieringen gegeven, waarbij het aansteken van de zeven regenboogkaarsen een steeds terugkerend ritueel is. Daarnaast zijn er tekstimpulsen, meditatie momenten en liederen die over het algemeen gemakkelijk mee te zingen zijn. We sluiten meestal af met een aantal persoonlijke voorbeden, waarbij ieder die dat wil een kaars kan aansteken.
  Tijdens elke viering, die ongeveer 45 minuten duurt, is aandacht en stilte essentieel.
  We nodigen iedereen, ongeacht geloof of levensbeschouwing, van harte uit om samen met ons het licht in het leven brandend te houden en door te geven.
  Deze vieringen staan onder verantwoordelijkheid van de Raad van Kerken Valkenswaard.

  Data Lichtvieringen
  Het nieuwe seizoen wordt nu voorbereid

  Aanvang van de vieringen: 19.15 uur
  Na afloop is er gelegenheid om een kopje koffie of thee te drinken.
 • Week van gebed voor de Eenheid en Vredesweek
  Onder verantwoordelijkheid van de Valkenswaardse Raad van Kerken is er twee keer per jaar een oecumenische zondagsviering. In januari is dat tijdens de wereldwijde Week van Gebed voor de Eenheid en in september t.g.v. de Internationale Vredesweek. Deze vieringen worden onder verantwoordelijkheid van de Raad van Kerken Valkenswaard voorbereid door een werkgroep bestaande uit leden van de Rooms-Katholieke parochie, de Evangelische Baptistengemeente en onze protestantse gemeente.