Gespreksgroepen

Geloven op donderdag (GEODEE)

De gespreksgroep is gestart in 2017 en bestaat op dit moment uit ongeveer 12 personen die regelmatig bij elkaar komen rond geloofsthema’s. De afgelopen jaren spraken we over de betekenis van de drie dagen van Pasen voor ons geloof en kozen daar een beeld bij. Ook dachten we na over onze eigen en andere godsbeelden, zoals we die tegenkomen in (bijbel-)verhalen en ook in de kunst. We stonden stil bij het begrip Heilig en deden een poging om een heilige ruimte in te richten. Geweld in de bijbel kwam voorbij door samen het verhaal over de val van Jericho te lezen. En in twee bijeenkomsten voor de zomer maakten we kennis met christelijke meditatie. Er was het persoonlijke museum met dingen en mensen die voor jou van waarde zijn en er was ‘De gulle boom’, het ontroerende beeldverhaal van Shel Silverstein, dat veel gespreksstof opleverde.

De komende bijeenkomsten spelen we het dialoogspel ‘Tussen zon en maan’ van Christa Anbeek, rond een contrastervaring uit ons eigen leven.

We komen samen onder leiding van Marie-Jantien Kreeft in de Ontmoetingskerk van 20.00 tot 22.00 uur. Je bent van harte welkom om deel te nemen aan deze gespreksgroep. Voor aanmelding of voor meer informatie kunt u ook bij haar terecht, mjkreeft@xs4all.nl, tel. 0497 512245

Zingevingsbijeenkomsten

In het prikkelende boekje ‘De kunst van het ongelukkig zijn’ schrijft psychiater en psychotherapeut Dirk de Wachter: ‘Streven naar het geluk als levensdoel is een vergissing. Streven naar zin en betekenis, daarentegen, is waar het leven om draait.’ In de gespreksgroep rond zingeving die we zijn gestart stellen we ons de vraag hoe wij zelf met zingeving in ons leven omgaan.

Als mens sta je in het leven telkens opnieuw voor keuzes. Sommige keuzes hebben grote invloed op de weg die je gaat. Terugkijkend vraag je je soms af: heb ik de goede keuze gemaakt? En hoe ga ik om met de gevolgen?

Ouder worden betekent ook een afname van de dagen die je nog hebt. Hoe ga je om met de tijd die je nog rest? Wat wil je nog, wat moet er nog en wat hoeft niet meer? En wat draag ik in mijnleven zelf bij aan de wereld om mij heen?

Een eerste gespreksgroep rond levensvragen en zingeving is in 2019 gestart. Die komt een aantal woensdagmiddagen door het jaar heen bij elkaar.

Als er voldoende animo is kan een tweede groep gestart worden.

Cursussen

Er wordt regelmatig de cursus ‘zin in een goed gesprek’ aangeboden om vrijwilligers te trainen om in gesprek te gaan over levensvragen en zingevingsvragen.

Iedereen heeft in zijn of haar leven vaardigheden en kennis opgedaan om gesprekken te voeren over inhoudelijke zaken die in ieders leven spelen. In de training worden deze vaardigheden op een rijtje gezet. De training in groepen van 8 tot 10 personen vindt plaats in vijf dagdelen. De meest geschikte dag wordt in overleg bepaald. Periodieke bijeenkomsten met collega-gesprekspartners onder leiding van de cursusleider blijven daarna geboden (een z.g. intervisiegroep) om ervaringen en kennis uit te wisselen.

Thema’s in de cursus zijn:

  • Kennismaking en gesprekken over eigen zinvragen en levensvragen
  • Inzicht in processen die te maken hebben met verlieservaringen
  • Verschillende niveaus in een gesprek
  • Oefenen met gesprekstechnieken

Meer informatie bij de predikant

Vorming en toerusting

Regelmatig worden z.g. VOM middagen georganiseerd met als oogmerk verdieping en ontmoeting.

Begin 2021 start een bijbelstudiegroep. Het samen lezen van de bijbel en het ontdekken van elkaars verschillende opvattingen, ervaringen en inzichten is een spannende en verrijkende bezigheid en broodnodig voor een levende gemeente. Meer informatie bij Fred Rijsdijk (rijsdijkx@planet.nl).