kerkdienst


  • Locatie
    De Ontmoetingskerk
    Julianastraat 12, 5554 JC Valkenswaard

  • Datum
    zondag 8 augustus 2021, 10:00 – 11:15 uur

Voorganger Mw. J. Nieuwenhuizen, Veldhoven
Ouderling Hr. H. Luijmes
Organist Hr. C. Dobma
Collecten Kerk en Diaconaal Inloophuis ’t Hemeltje

De kerkdiensten worden gehouden binnen de richtlijnen van het RIVM en het protocol van de Protestantse Kerk Nederland. Voor elke kerkdienst moeten kerkgangers zich aanmelden. Dit kan op woensdag tot en met vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur via telefoonnummer 06-51472395 van Marga Dijkstra en via e-mail m.dijkstrabron@telfort.nl.

NB: Als u zich niet aanmeldt is de kans aanwezig dat toegang wordt geweigerd.

Tijdens de dienst wordt er gezongen door voorzangers. U kunt niet meezingen.

Na afloop van de dienst is er buiten koffiedrinken met 1,5m afstand bij droog weer.

De diensten worden online uitgezonden. Via deze link kunt u de dienst volgen.

Als u de kerkdiensten online beluistert en u wilt bijdragen aan de collecten, dan kunt u een bedrag overmaken op rekening NL73 RABO 01729 03181 tnv Protestantse Gemeente Valkenswaard met vermelding van datum en doel.

kerkdienst