Kerkdienst


  • Locatie
    De Ontmoetingskerk
    Julianastraat 12, 5554 JC Valkenswaard

  • Datum
    zondag 31 oktober 2021, 10:00 – 11:15 uur

Voorganger Ds. P. Verschoor, Helmond
Ouderling Mw. M. Staas
Organist Mw. R. van Veen
Collecten Diaconie en Kobané Werkgroep Eindhoven

Merendeel van de corona maatregelen zijn opgeheven. u kunt ze vinden door HIER te klikken

Na afloop van de dienst is er weer koffiedrinken.

De diensten worden online uitgezonden. Via deze link kunt u de dienst volgen.

Als u de kerkdiensten online beluistert en u wilt bijdragen aan de collecten, dan kunt u een bedrag overmaken op rekening NL73 RABO 01729 03181 tnv Protestantse Gemeente Valkenswaard met vermelding van datum en doel.

Kerkdienst