Oecumenische vieringen

Reeds nu attendeert de Stichting Oecumenische vieringen u graag op de viering van 7 januari a.s. Wij hebben dan 2 thema’s met elkaar te vieren.

Het eerste is dat we nog steeds in de Kersttijd leven: Op 12 maart j.l. hebben wij tezamen met de andere kleine geloofsgemeenschappen in Eindhoven en omgeving een ontmoetingsdag georganiseerd waarin wij met elkaar bespraken welke doelen wij ons zouden kunnen stellen als we het hebben over concrete naastenliefde. Deze dag was buitengewoon succesvol en werd door liefst 73 personen bezocht. 
We hebben toen met elkaar bedacht om nog eens een gezamenlijke activiteit te ondernemen en wij hebben toen afgesproken dat wij in de SOVE-viering van 7 januari 2023 samen het Klein Kerstoratorium van Oosterhuis met muziek van Antoine Oomen zouden brengen.
De eerste repetities hebben we inmiddels gehouden en daarin werd ons koor ten dienste van het Klein Kerstoratorium uitgebreid tot 33 personen, alles onder leiding van onze dirigent Karel Baken met Geert Broeksteeg op de piano en Ronald Kamminga op het orgel.

Het tweede bijzonder element betreft het thema van de viering. In het kader van de lezingen uit de eerste 7 brieven van Paulus die dit jaar bij ons centraal staan, is het motto van de viering “Hoe houden we het vol?” en we lezen een fragment uit de eerste brief aan de Thessalonicenzen. Voorgangster is de pastoraal werker en dichteres Margreet Spoelstra. Echt een viering om je helemaal in onder te dompelen.

Noteert u dus in uw agenda: Zaterdag 7 januari a.s. om 18.30 uur Johanneskerk Mercuriuslaan 1B, Eindhoven

P.S. Onze leerhuizen worden met ingang van 19 januari niet meer gehouden van 19.00 tot 20.30 uur maar van 15.30 tot 17.30 uur. Noteert u even!

Oecumenische vieringen