Iona, meer dan zo maar een eiland

Een avond op de Hooge Berkt

Het eiland Iona aan de westkust van Schotland is een bijzondere en mystieke plek.Het is de bakermat van de Keltisch – christelijke spiritualiteit.

Op woensdag 13 maart komen Jan Maasen en zijn echtgenote Desiree , beiden member van de Community, op bezoek om wat te vertellen over deze oecumenische gemeenschap en haar spiritualiteit.

Het Avondgebed, dat zoals gebruikelijk om 19.15 begint, zal die dag elementen bevatten die behoren tot de dagelijkse gebedsdiensten in Iona.
Na de koffie, zullen Jan en Desiree een presentatie verzorgen over de achtergronden en de aantrekkelijkheid van die gemeenschap.

Voor mensen die van plan zijn ooit nog eens Iona te bezoeken: Jan zal daar uitvoerig op ingaan, de reis, de kosten het verblijf en alles wat daarbij nog aan de orde moet komen. Dus kom naar deze bijeenkomst, vragen staat vrij!

Op de leestafel van de Hooge Berkt ligt een brochure die door Gerard van der Ven
is geschreven. Samen met zijn vrouw Anneke heeft hij Iona bezocht. Wat daar ervaren en geleert is staat er uitvoerig in.
De brochure ook digitaal te verkrijgen, mail naar hansvandijkbolnes@gmail.com.

Kijk ook op www.iona.org.uk (Engels) en
www.ionacommunity.nl (Nederlands)

Aanvang lezing om 8.15 in de kapel,
Hooge Berkt 16 te Bergeijk

Een vrije bijdrage wordt op prijs gesteld.

Hans van Dijk

Iona, meer dan zo maar een eiland