Ontmoetingskerk 1962

Deze kerk is in gebruik bij de Protestantse Gemeente te Valkenswaard. Deze gemeente bestaat officieel sinds 1 januari 2005 en is een samenvoeging van de Gereformeerde Kerk en de Hervormde Gemeente ter plaatse.

De samenwerking tussen deze twee gemeenten bestond echter al langer. In de zeventiger jaren van de vorige eeuw woonden vertegenwoordigers van de ene gemeente de kerkenraadsvergaderingen van de andere gemeente bij, activiteiten werden gezamenlijk uitgevoerd, bijv. voor de jeugd. Later kwamen er gezamenlijke kerkdiensten. Uiteindelijk werd op 3 januari 1988 de Verklaring getekend waarbij de beide gemeenten uitspraken dat ze voortaan Samen op Weg gaan en als EEN gemeenschap willen leven en werken.

Het kerkgebouw dateert van 1962 en is een schepping van architect W. Ingwersen te Zandvoort die een eigen visie had bij de bouw van nieuwe kerkgebouwen. Zo was hij tegen een verhoogde liturgische ruimte of preekstoel. Hij wilde geen gescheiden ruimtes en geen vast meubilair. De ruimte moest uitnodigen tot creativiteit en hij speelde met de lichtinval die de liturgische ruimte een verbinding met buiten gaf.

Aanvankelijk was de kerk berekend op 150 zitplaatsen, na een sterke uitbreiding van de gemeente werd de kerk in 1974 verbouwd waardoor het aantal zitplaatsen werd verdubbeld.

Het samengaan in 1988 was aanleiding om de kerk opnieuw te verbouwen: de indeling werd gewijzigd en er werd een extra zaal aan de voorzijde gebouwd. In oktober 1991 was de feestelijke heropening.

Het orgel is in 1992 geplaatst en is afkomstig van de Gereformeerde Petrakerk in Leiden, waar het in 1965 door de fa. Leeflang gebouwd werd.

De dispositie luidt alsvolgt:
Ondermanuaal. C-f”: Roerfluit 4′ (‘c”‘-f” open conisch). Octaaf 2′. Vox humana 8′. Bovenmanuaal. C-f”:Holpijp 8′ (C-G koper, liggend tegen de binnenkant van het dak aangebracht). Prestant 4’ Mixtuur 2-3 sterk. Pedaal, C-d’: Quintadeen 4′, Sordun 16′. Koppelingen: manuaalkoppel (drukkoppel). I op pedaal. II op pedaal. Winddruk 70 mm wk.

De gemeente maakt deel uit van de Protestantse Kerk in Nederland. Deze kerk is in 2004 ontstaan uit de vereniging van de Nederlands Hervormde Kerk, de Gereformeerde Kerken in Nederland en de Evangelisch-Lutherse Kerk in het Koninkrijk der Nederlanden. Het logo dat de nieuwe kerk voert is in quiltwerk door ons gemeentelid Gerda Smeenk uitgevoerd. Het wandkleed hangt sinds 2005 boven de tafel met het boek van de gebedsintenties.

Nog meer gemeenteleden zijn creatief geweest voor de kerk. Door de kerk heen staan beelden opgesteld, die Piet van Berchum vanaf 2005 heeft gemaakt. Hij werd geïnspireerd door de woorden van de Geloofsbelijdenis (het Credo). Elders op deze website is meer informatie te vinden. Ook een schilderij van Hanneke Frie is aan dit thema ontleend.

In het liturgisch centrum hangt een wandkleed, eveneens als quilt uitgevoerd, van Marjo Aten. Het dateert uit 1991 en heeft als titel “Remény” (hongaars voor Hoop). In dit wandkleed wordt verwezen naar de verschillende thema’s in het Conciliair proces: Gerechtigheid, Vrede en Heelheid van de schepping. In dit proces, dat met de Eerste Europese Oecumenische Assemblee in Bazel (1989) een hoogtepunt bereikte in Europa, werd het de kerken onontkoombaar duidelijk dat er een diepe samenhang is tussen het streven naar gerechtigheid, het werken aan vrede en het streven naar heelheid van de schepping. De landelijke Kerkendagen van 1989 en 1992, en de daaraan voorafgaande voorbereidingsfasen, hebben dat proces sterk bevorderd.

Als uitvloeisel van de kerkendag in 1989 is het jaar daarna contact gemaakt met de Gereformeerde Kerk in Kiskunhalas, een gemeente 150 km. ten zuiden van Boedapest. Regelmatig zijn er bezoeken over en weer gebracht. Als geschenken zijn enkele kunstwerken aangeboden, waaronder tekeningen en kantwerk.

Tijdens de diensten van Woord en Tafel wordt de avondmaalsbeker gebruikt die sinds de stichting van de gemeente in 1648 in Valkenswaards bezit is. De eerste predikant, ds. Alstorphius, had de beker meegenomen vanuit zijn geboorteplaats Deventer. Verder wordt nog een beker gebruikt uit 1755, een schaal uit 1827 en een kan uit 1928.